Claudicationet

CLAUDICATIONET

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiënten. Hiervoor werkt ClaudicatioNet samen met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.


ClaudicatioNet therapeuten bieden gesuperviseerde looptherapie aan patiënten met etalagebenen en onderscheiden zich door het begeleiden van patiënten in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden waaraan ClaudicatioNet therapeuten voldoen. Looptherapie is veelal de basis van deze interventie.


Het ClaudicatioNet wordt binnen FysiotherapieZeeland vertegenwoordigd door Rens Maljers