Fysiotherapie

FYSIOTHERAPIE

FysiotherapieZeeland biedt fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie, echografie en dry Needling aan. De medewerkers van FysiotherapieZeeland willen vanuit een wetenschappelijk oogpunt de beste fysiotherapeutische zorg en begeleiding aanbieden.


FysiotherapieZeeland heeft voor het bieden van kwaliteit een HKZ certificaat verworven. Wij werken volgens de wet WGBO. De fysiotherapeuten hebben een master in hun specialisme behaald en zijn BIG en CKR geregistreerd. Anton Engels en Femke Thiele staan voor iedereen klaar.

Samen met de patiënt gaan we op zoek naar de een duurzame oplossing. We gaan op zoek naar de oorzaak. Dit doen we evidenced based. (= wetenschappelijke benadering).


FysiotherapieZeeland maakt deel uit van het netwerk ADRZ Sportkliniek en ZFCO.


Privacy Policy

Gegevens die de bezoeker per mail vrijwillig aan info@fysiotherapiezeeland.nl worden toegezonden worden gebruikt enkel voor het invullen van de basisgegevens binnen het dossier. Hierop is de Wet bescherming persoonsgegevens, de regels voor de omgang met persoonsgegevens, vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), van toepassing.
Er worden, zonder toestemming, geen gegevens van de patiënten en cliënten verder geleid. Elke fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht ondertekend..
De computer waarin de gegevens staan afgeschermd met een zgn tweetrapsbeveiliging en  beschermd met Kaspersky.
Er wordt geen gebruik gemaakt van functionele cookies en/of tracking.

De regels van de AVG zijn binnen de praktijk van kracht.