Bp325P1IYAAqrni

Testen en Meten

Voor elk beweegprogramma of trainingsschema vindt er eerst een intake plaats. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de lichamelijke gezondheid, de eigen wensen en naar de mate waarin in het verleden bewogen is. De beginsituatie kan via specifieke testen zoals de ATDS test en de SpartaNova  test bepaald worden. Hieruit ontstaat een gezondheidsprofiel van waaruit een trainingsprogramma opgesteld wordt.

Hieronder staan de testen op een rijtje:

ATDS test

Een gezondheidstest bestaande een rusttest en een maximale inspanningstest. Tijdens de rusttest wordt een compleet beeld gemaakt van de ademhaling (frequentie, diepte etc.) en wordt de HRV in beeld gebracht. Via een app Breathco@ach kan waar nodig met ademhalingsoefeningen verbetering gerealiseerd worden. De maximale inspanningstest geeft informatie over de conditionele staat (VO2 max), trainingszones en omslagpunt.

Sparta Nova

Een zeer innovatief programma waarbij het gehele lichaam, gerelateerd aan specifieke sport en leeftijd, onderzocht wordt op kracht, lenigheid, conditie en coördinatie. Er wordt een compleet, zeer inzichtelijk, fysiek profiel van de sporter samengesteld met daaraan gekoppeld de oefeningen die voor deze sporter zinvol zijn. Hier zal je prestatie verbeteren en het blessurerisico verminderen. Middels eigen webruimte kan ieder zelf zijn voortgang in de gaten houden.

Loopanalyse Fysiotherapie Zeeland

Aan de hand van het filmen van uw looptechniek vanuit verschillende hoeken kunnen we uw looptechniek gedetailleerd analyseren en de sterke en zwakke punten bespreken. Op basis hiervan krijgt u geïndividualiseerde oefeningen en adviezen mee om uw looptechniek te optimaliseren en hierdoor het risico op een blessure te verkleinen.
Naast deze analyse is er ook de mogelijkheid om aan de hand van de uitslag van de analyse te starten met een individueel oefenprogramma onder begeleiding van de therapeut waarbij loopscholing, stabiliteitstraining en coördinatie centraal staan. Hierdoor kunnen we u op gang helpen zelf in het vervolg uw looptechniek te blijven optimaliseren zodat we blessures voor kunnen zijn.