B9lhpwBIYAMYxN-

Contact & Privacy

Bereikbaarheid Fysiotherapie Zeeland

De praktijk is op de doordeweekse dagen op vaste tijden telefonisch bereikbaar. Daarnaast is het mogelijk om via  e-mail een afspraak te maken.

Telefonisch

De praktijk is telefonisch bereikbaar op de volgende momenten: – Maandag          08.00-10.00

Dinsdag             08.00-10.00

Woensdag         08.00-10.00

Donderdag        08.00-10.00

Vrijdag              08.00-10.00

Buiten deze uren kunt U bij geen gehoor onze voice-mail inspreken, waarna wij terug zullen bellen.

Email

Voor het maken van een afspraak per mail stuurt u een e-mail naar afspraak@fysiotherapiezeeland.nl , onder vermelding van de volgende gegevens:

Naam

Geboortedatum

Postcode

Huisnummer

Telefoonnummer

Mogelijke dagen en tijdstippen

Huisarts

Wel of geen verwijzing

Na verwerking van bovenstaande gegevens zullen we voor u een afspraak inplannen op een voor u passend moment. U krijgt hiervan een bevestiging per mail.

Logo-Fysiotherapie-Training-met naam

Abeelseweg 27

4335 JW   Middelburg   Nederland

0118-616161 / 06-10917834

Vragen en / of opmerkingen kunnen verstuurd worden naar info@fysiotherapiezeeland.nl

 

Privacybeleid

Privacyverklaring FysiotherapieZeeland

Eigenaren: Anjolie Engels-Wisse en Anton Engels

Een privacyverklaring wordt ook wel privacy policy of privacy statement genoemd. De volgende gedragscode is voor FysiotherapieZeeland van toepassing:

Gegevens die de bezoeker per mail vrijwillig aan info@fysiotherapiezeeland lworden toegezonden worden gebruikt enkel voor het inplannen van een afspraak en het kunnen toesturen van de geplande afspraak en facturen na zittingen met zo nodig wijzigingen daarin. Dit kan enkel gezien worden door de in dienst zijnde fysiotherapeuten, administratief medewerkers en de eigenaren. Zij hebben geheimhoudingsplicht naar buiten. Hierop is de Wet bescherming persoonsgegevens, de

Regels voor de omgang met persoonsgegevens, vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), van toepassing. Wanneer er overleg is naar externe deskundigen is er toestemming gevraagd aan de cliënt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt met als doel het opstellen van een individueel behandelingsplan, om de diagnose en het dossier in kaart te brengen. De contactgegevens worden gebruikt om het proces te monitoren. Er worden geen nieuwsbrieven verstuurd. Het verstrekken van persoonsgegevens door de cliënt is verplicht in overeenstemming met alle zorgverzekeraars.

Het dossier kan door de cliënt ingezien worden via het portaal van SpotOnMedics wat afgeschermd is met een wachtwoord wat de cliënt zelf kan aanpassen. Informatie kan verbeterd, aangevuld, verwijderd, of afgeschermd worden. Wijzigingen en aanpassingen worden binnen maximaal 4 weken in het dossier verwerkt.

Er wordt geen gebruik gemaakt van functionele cookies en/of tracking cookies.