Bp325P1IYAAqrni

Testen en Meten

Testen en meten

Voor elk beweegprogramma of trainingsschema vindt er eerst een intake plaats. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de lichamelijke gezondheid, de eigen wensen en naar de mate waarin in het verleden bewogen is. De beginsituatie kan via specifieke testen zoals de ATDS test en de SpartaNova  test bepaald worden. Hieruit ontstaat een gezondheidsprofiel van waaruit een trainingsprogramma opgesteld wordt.

Hieronder staan de testen op een rijtje:

ATDS test

Een gezondheidstest bestaande een rusttest en een maximale inspanningstest. Tijdens de rusttest wordt een compleet beeld gemaakt van de ademhaling (frequentie, diepte etc.) en wordt de HRV in beeld gebracht. Via een app Breathco@ach kan waar nodig met ademhalingsoefeningen verbetering gerealiseerd worden. De maximale inspanningstest geeft informatie over de conditionele staat (VO2 max), trainingszones en omslagpunt.

Sparta Nova

Een zeer innovatief programma waarbij het gehele lichaam, gerelateerd aan specifieke sport en leeftijd, onderzocht wordt op kracht, lenigheid, conditie en coördinatie. Er wordt een compleet, zeer inzichtelijk, fysiek profiel van de sporter samengesteld met daaraan gekoppeld de oefeningen die voor deze sporter zinvol zijn. Hier zal je prestatie verbeteren en het blessurerisico verminderen. Middels eigen webruimte kan ieder zelf zijn voortgang in de gaten houden.

 

Loopanalyse

Loopanalyse Fysiotherapie Zeeland

Steeds meer mensen trekken tegenwoordig de hardloopschoenen aan om een heerlijk stuk te gaan hardlopen. Een van de redenen voor deze groei is de lage drempel die het hardlopen met zich meebrengt om ermee te starten. Het enige dat je nodig hebt zijn een paar hardloopschoenen en wat sportkleding en je kunt vertrekken! Juist deze eenvoud kan ertoe leiden dat er te weinig stil wordt gestaan bij een cruciaal aspect van het hardlopen, namelijk de looptechniek. Veel beginnende hardlopers starten op eigen houtje, zonder ooit een vorm van loopscholing gedaan te hebben. Vaak gaat dit voor een lange tijd helemaal goed, maar binnen onze praktijk komen we toch veel hardlopers die op een gegeven moment een blessure ontwikkelen. In veel van deze gevallen komen we na onderzoek tot de conclusie dat een verkeerde looptechniek hierin een van de oorzakelijke factoren is. Om dit in het vervolg te voorkomen bieden we vanaf heden bij Fysiotherapie Zeeland een loopanalyse aan welke wordt afgenomen door één van onze therapeuten die zelf ook veel affiniteit en ervaring hebben binnen het hardlopen. Aan de hand van het filmen van uw looptechniek vanuit verschillende hoeken kunnen we uw looptechniek gedetailleerd analyseren en de sterke en zwakke punten bespreken. Op basis hiervan krijgt u geïndividualiseerde oefeningen en adviezen mee om uw looptechniek te optimaliseren en hierdoor het risico op een blessure te verkleinen. Naast deze analyse is er ook de mogelijkheid om aan de hand van de uitslag van de analyse te starten met een individueel oefenprogramma onder begeleiding van de therapeut waarbij loopscholing, stabiliteitstraining en coördinatie centraal staan. Hierdoor kunnen we u op gang helpen zelf in het vervolg uw looptechniek te blijven optimaliseren zodat we blessures voor kunnen zijn.

Kosten: 50 Euro

Voor meer informatie over de test en trainingsbegeleiding kunt u terecht op onze websites www.fysiotherapiezeeland.nl en www.Join2Train.org

of contact opnemen met de praktijk via info@fysiotherapiezeeland.nl. Daarnaast is de praktijk telefonisch bereikbaar op 0118-616161.